Naga Jolokia – najlepsze chilli

Naga Jolokia jest jedną z odmian papryki chili. Innymi nazwami rośliny są także; Ghost Pepper, Borbih Jolokia, Bih Jolokia, Nagahari, czy Raja Mirchi. Uprawy rośliny znajdziemy w Indiach (Asam, Manipur, …